Богослужење у Вајсенбургу

М А Ј
НЕДЕЉА 20. МАЈ – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

Ј У Н
НЕДЕЉА 3. ЈУН – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

С Е П Т Е М Б А Р
СУБОТА 29. СЕПТЕМБАР – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

О К Т О Б А Р
НЕДЕЉА 15. ОКТОБАР – Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Nikolaus Kirche
Wülzburg