Богослужење у Вајсенбургу

Ј У Н
НЕДЕЉА 11. ЈУНИ
Служба Божја служиће се у 17.оо

С Е П Т Е М Б А Р
СУБОТА 23. СЕПТЕМБАР
Служба Божја служиће се у 17.оо

ОКТОБАР
НЕДЕЉА 15. ОКТОБАР
Служба Божја служиће се у 17.оо часова.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Nikolaus Kirche
Wülzburg