Богослужење у Бајројту

Д Е Ц Е М Б А Р

НЕДЕЉА 16. ДЕЦЕМБАР – ДЕТИНЦИ
Служба Божја у 11.30 ч. ИСПОВЕСТ И ПРИЧЕШЋЕ

Ј А Н У А Р

ПЕТАК 4. ЈАНУАР
у 17.оо ч. Вечерње са освећењем и поделом бадњака

СУБОТА 26. ЈАНУАР – Вечерња служба Божја у 18.оо ч.

Ф Е Б Р У А Р

НЕДЕЉА 10. ФЕБРУАР – Вечерња сл. Божја у 16.оо ч.

М А Р Т

НЕДЕЉА 3. МАРТ – Вечерња служба Божја у 18.оо ч.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Epiphaniakirche
Warmensteinacher Straße 85
Stadtteil Laineck – Bayreuth