Богослужење у Бајројту

С Е П Т Е М Б А Р
НЕДЕЉА 17. СЕПТЕМБАР
Служба Божја служиће се у 18.оо часова.

О К Т О Б А Р
НЕДЕЉА 1. ОКТОБАР
Служба Божја служиће се у 18.оо часова.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Epiphaniakirche
Warmensteinacher Straße 85
Stadtteil Laineck – Bayreuth