Богослужење у Бамбергу

С Е П Т Е М Б А Р
НЕДЕЉА 17. СЕПТЕМБАР
Служба Божја служиће се у 16.оо часова.

О К Т О Б А Р
НЕДЕЉА 1. ОКТОБАР
Служба Божја служиће се у 16.оо часова.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Ukrainische Pfarrei St. Nikolaus
Andreas Hofer Str. 21
96049 Bamberg – Gaustadt