Богослужење у Бамбергу

Ј У Н
НЕДЕЉА 4. ЈУН – ДУХОВИ – Служба Божја служиће се у 16.оо часова.

Ј У Л
НЕДЕЉА 2. ЈУЛ
Служба Божја служиће се у 16.оо часова.

С Е П Т Е М Б А Р
НЕДЕЉА 17. СЕПТЕМБАР
Служба Божја служиће се у 16.оо часова.

О К Т О Б А Р
НЕДЕЉА 1. ОКТОБАР
Служба Божја служиће се у 16.оо часова.

———————————————————————————————————————————————————————

Адреса

Ukrainische Pfarrei St. Nikolaus
Andreas Hofer Str. 21
96049 Bamberg – Gaustadt